× بابت تورها به شما تلفن بزنیم؟
تماس با شما

تورهای ترکیبی چند کشوری

کشورها رفت نرخ
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-08-08 24,500,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-07-27 2,800,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-07-31 3,450,000 تومان
تور ترکیبی مالزی جمهوری سنگاپور 2017-07-15 2,400,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-06-15 3,450,000 تومان
تور ترکیبی مالزی جمهوری سنگاپور 2017-06-15 2,450,000 تومان
تور ترکیبی مالزی جمهوری سنگاپور 2017-06-14 2,480,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-06-14 3,380,000 تومان
تور ترکیبی سوئیس اتریش 2017-07-13 12,400,000 تومان
تور ترکیبی مالزی جمهوری سنگاپور 2017-05-26 2,350,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-06-21 3,220,000 تومان
تور ترکیبی مالزی جمهوری سنگاپور 2017-06-21 2,300,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه ایتالیا 2017-05-16 9,380,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-05-12 2,270,000 تومان
تور ترکیبی سوییس آلمان 2017-06-02 10,990,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا ایتالیا 2017-05-31 13,600,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه هلند 2017-05-30 10,300,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-05-11 2,380,000 تومان
تور ترکیبی ایتالیا یونان 2017-05-29 8,990,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه ایتالیا 2017-05-30 13,500,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا 2017-05-18 11,900,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-03-20 5,150,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-03-27 6,000,000 تومان
تور ترکیبی سریلانکا مالدیو 2017-03-25 9,000,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-03-20 6,180,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه هلند ایتالیا 2017-03-22 14,950,000 تومان
تور ترکیبی سوییس ایتالیا هلند 2017-03-22 13,490,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-03-09 3,010,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-03-09 2,090,000 تومان
تور ترکیبی ایتالیا اسپانیا 2017-03-21 17,400,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور اندونزی تایلند 2017-03-25 9,900,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا 2017-03-21 14,900,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا اتریش 2017-03-18 17,490,000 تومان
تور ترکیبی صربستان مونته نگرو 2017-03-18 5,790,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه ایتالیا 2017-03-21 14,900,000 تومان
تور ترکیبی اسپانیا پرتغال 2017-03-20 15,990,000 تومان
تور ترکیبی سوئیس آلمان 2017-03-23 13,690,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه بلژیک هلند آلمان 2017-03-17 17,200,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور اندونزی تایلند 2017-03-25 9,900,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا ایتالیا 2017-03-19 19,000,000 تومان

تورهای ترکیبی چند شهری

شهر رفت نرخ
تور استانبول ترکیه 2017-08-30 2,295,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-08-26 4,350,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-08-23 3,650,000 تومان
تور مسکو ر 2017-08-24 3,650,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-08-19 3,600,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-08-14 2,800,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-08-23 3,320,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-08-25 3,440,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-08-25 3,000,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-08-25 3,000,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-08-14 2,260,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-08-20 2,880,000 تومان
تور پاتایا تایلند 2017-08-16 2,580,000 تومان
تور تفلیس گرجستان 2017-08-01 1,880,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-31 3,740,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-08-06 2,700,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-08-06 2,260,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-08-11 3,290,000 تومان
تور باتومی گرجستان 2017-07-25 1,620,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-08-09 2,380,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-08-03 2,990,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-08-04 3,690,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-07-31 2,440,000 تومان
تور پکن چین 2017-09-08 8,480,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-23 2,099,000 تومان
تور پکن چین 2017-07-28 4,750,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-07-31 2,190,000 تومان
تور تفلیس گرجستان 2017-07-20 1,595,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-26 3,410,000 تومان
تور مسک. روسیه 2017-08-02 3,120,000 تومان
تور دهلی هندوستان 2017-07-25 2,195,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-20 2,310,000 تومان
تور تفلیس گرجستان 2017-07-18 1,690,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-09-01 3,290,000 تومان
تور تفلیس گرجستان 2017-07-14 2,295,000 تومان
تور تفلیس گرجستان 2017-07-14 1,795,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-07-24 2,880,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-07-27 3,330,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-07-27 2,980,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-07-27 2,690,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-07-14 3,950,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-07-14 2,999,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-07-14 2,900,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-07-14 2,500,000 تومان
تور bangkok thailand 2017-07-18 3,300,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-07-19 5,500,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-08-03 3,490,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-08-03 3,990,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-07-13 2,700,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-13 2,400,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-13 2,450,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-13 2,750,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-07-14 2,850,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-06-28 2,850,000 تومان
تور رم ایتالیا 2017-08-30 14,640,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-07 2,200,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-07 2,730,000 تومان
تور جزایرقناری اسپانیا 2017-08-15 16,710,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-12 2,125,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-12 2,033,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-12 2,700,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-12 2,195,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-07-12 2,010,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-06-29 2,020,000 تومان
تور پکن چین 2017-07-14 6,550,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-06-26 4,990,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-06-14 1,990,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-06-08 3,780,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-06-08 2,990,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-06-15 2,450,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-06-09 3,740,000 تومان
تور سن پترزبورگ روسیه 2017-06-16 4,090,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-06-14 2,500,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-06-29 4,850,000 تومان
تور پاتایا تایلند 2017-06-06 2,780,000 تومان

تورهای تک شهری

شهر رفت نرخ
تور ترکیه آنتالیا 17 08 2017 1,800,000 تومان
تور ترکیه استانبول 19 08 2017 3,200,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 31 08 2017 2,670,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 30 08 2017 2,400,000 تومان
تور تایلند پوکت 28 08 2017 2,840,000 تومان
تور تایلند پوکت 28 08 2017 2,119,000 تومان
تور تایلند پاتایا 01 09 2017 3,578,000 تومان
تور تایلند پاتایا 30 08 2017 2,400,000 تومان
تور تایلند پاتایا 25 08 2017 2,160,000 تومان
تور تایلند پاتایا 24 08 2017 2,038,000 تومان
تور تایلند بانکوک 23 08 2017 2,706,000 تومان
تور تایلند بانکوک 22 08 2017 3,054,000 تومان
تور تایلند بانکوک 03 09 2017 2,400,000 تومان
تور تایلند بانکوک 01 09 2017 2,115,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 19 08 2017 1,840,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 25 08 2017 1,480,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 18 08 2017 2,614,000 تومان
تور ترکیه آنکارا 13 08 2017 1,315,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 12 08 2017 2,390,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 16 08 2017 4,150,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 17 08 2017 3,050,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 18 08 2017 2,650,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 10 08 2017 2,095,000 تومان
تور ترکیه استانبول 19 08 2017 980,000 تومان
تور ترکیه استانبول 19 08 2017 995,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 18 08 2017 1,390,000 تومان
تور اذربایجان باکو 21 08 2017 1,645,000 تومان
تور ترکیه بدروم 11 08 2017 2,150,000 تومان
تور ترکیه استانبول 12 08 2017 1,185,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 10 08 2017 2,440,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 18 08 2017 2,250,000 تومان
تور ترکیه استانبول 14 08 2017 1,670,000 تومان
تور گرجستان تفلیس 13 08 2017 980,000 تومان
تور گرجستان تفلیس 13 08 2017 980,000 تومان
تور ترکیه استانبول 11 08 2017 1,170,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 24 08 2017 2,400,000 تومان
تور تایلند بانکوک 05 09 2017 2,800,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 14 08 2017 1,940,000 تومان
تور گرجستان تفلیس 15 08 2017 1,490,000 تومان
تور امارات دبی 21 08 2017 1,100,000 تومان
تور ترکیه استانبول 10 08 2017 1,094,000 تومان
تور گرجستان تفلیس 07 08 2017 1,550,000 تومان
تور امارات دبی 16 08 2017 1,190,000 تومان
تور ترکیه÷ کوش آداسی 09 08 2017 1,290,000 تومان
تور ترکیه استانبول 10 08 2017 990,000 تومان
تور اذربایجان باکو 12 08 2017 1,395,000 تومان
تور اذربایجان باکو 19 08 2017 1,650,000 تومان
تور اذربایجان باکو 08 08 2017 1,745,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 10 08 2017 2,590,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 10 08 2017 2,190,000 تومان
تور ترکیه آنکارا 17 08 2017 1,310,000 تومان
تور ترکیه آنکارا 14 08 2017 1,229,000 تومان
تور ترکیه آنکارا 10 08 2017 1,149,000 تومان
تور ترکیه بدروم 12 08 2017 3,360,000 تومان
تور ترکیه بدروم 11 08 2017 2,090,000 تومان
تور ترکیه بدروم 10 08 2017 2,990,000 تومان
تور ترکیه بدروم 10 08 2017 2,450,000 تومان
تور ترکیه بدروم 10 08 2017 3,160,000 تومان
تور ترکیه بدروم 10 08 2017 3,190,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 09 08 2017 2,800,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 10 08 2017 2,930,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 06 08 2017 1,170,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 17 08 2017 1,995,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 17 08 2017 3,475,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 09 08 2017 2,650,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 09 08 2017 2,190,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 09 08 2017 1,300,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 11 08 2017 2,480,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 08 08 2017 1,330,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 08 08 2017 1,930,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 08 08 2017 1,560,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 06 08 2017 1,890,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 06 08 2017 3,470,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 06 08 2017 1,330,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 06 08 2017 4,180,000 تومان

تور دبی

دبی یکی از شهرهای زیبایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت برای آن تورهای ویژه‌ای ارائه می‌دهد. دبی در جنوب ایران و در کشور امارات قرار دارد. برای دریافت اطلاعات درباره‌ی دبی و اطلاع از تورهای آن روی این کادر کلیک کنید.

تور تایلند

تایلند از جذابترین کشورهای شرق آسیا می‌باشد. این کشور به تفریح‌گاه مردم جهان تبدیل شده است. برای دریافت اطلاعات ویژه راجع به آب و هوا و تورهای ویژه‌ای که برای آن ارائه می‌شود می‌توانید از این قسمت بازدید کنید.

تور اروپا

در این قسمت اطلاعات جامعی در رابطه با سفر به کشورهای اروپایی شنگن و کشورهای اروپایی غیر شنگن وجود دارد. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی مورد نیاز شما مانند آب و هوای کشورهای اروپایی نیز در دسترس شما عزیزان قراردارد.

تور ترکیه

جمهوری ترکیه یکی از کشورهای دیدنی همسایه ایران می‌باشد. این کشور در منطقه‌ی اوراسیا واقع شده است. پایتخت آن آنکارا و از مهمترین شهرهای آن استانبول را می‌توان نام برد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی سفر به ترکیه اینجا کلیک کنید.

تور ارمنستان

جمهوری ارمنستان از مهمترین کشورهای آسیا و یکی از همسایه‌های ایران می‌باشد. این کشور دیدنی‌های زیادی دارد. آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله برای این کشور تورهای ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

تور مالزی

مالزی یکی از کشورهای پر بازدید جهان می‌باشد. پایتخت آن یعنی شهر کوالالامپور ششمین شهر توریست پسند جهان است. برای دریافت اطلاعات راجع به تورهای مالزی و چگونگی سفر به آن می‌توانید از این سایت بازدید کنید.

هتل‌های دبی
هتل‌های تایلند
هتل‌های اروپا
هتل‌های ترکیه
هتل‌های مالزی

بابت تورها به شما تلفن بزنیم؟

نام خانوادگی: * فقط نام خانوادگی به فارسي کافی است
موبایل: *
جنسیت: آقا خانم حقوقی
کد امنیتی: * لطفاً کدامنیتی زیر را وارد کنید

قیمت تور خارجی

آسیا آسیا گروه کشورهای آسیایی
اروپا اروپا گروه کشورهای اروپایی
آفریقا آفریقا گروه کشورهای آفریقایی