× بابت تورها به شما تلفن بزنیم؟
تماس با شما

تورهای ترکیبی چند کشوری

کشورها رفت نرخ
تور ترکیبی سوئیس اتریش 2017-07-13 12,400,000 تومان
تور ترکیبی مالزی جمهوری سنگاپور 2017-05-26 2,350,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-06-21 3,220,000 تومان
تور ترکیبی مالزی جمهوری سنگاپور 2017-06-21 2,300,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه ایتالیا 2017-05-16 9,380,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-05-12 2,270,000 تومان
تور ترکیبی سوییس آلمان 2017-06-02 10,990,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا ایتالیا 2017-05-31 13,600,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه هلند 2017-05-30 10,300,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-05-11 2,380,000 تومان
تور ترکیبی ایتالیا یونان 2017-05-29 8,990,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه ایتالیا 2017-05-30 13,500,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا 2017-05-18 11,900,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-03-20 5,150,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-03-27 6,000,000 تومان
تور ترکیبی سریلانکا مالدیو 2017-03-25 9,000,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-03-20 6,180,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه هلند ایتالیا 2017-03-22 14,950,000 تومان
تور ترکیبی سوییس ایتالیا هلند 2017-03-22 13,490,000 تومان
تور ترکیبی مالزی اندونزی 2017-03-09 3,010,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور 2017-03-09 2,090,000 تومان
تور ترکیبی ایتالیا اسپانیا 2017-03-21 17,400,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور اندونزی تایلند 2017-03-25 9,900,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا 2017-03-21 14,900,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا اتریش 2017-03-18 17,490,000 تومان
تور ترکیبی صربستان مونته نگرو 2017-03-18 5,790,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه ایتالیا 2017-03-21 14,900,000 تومان
تور ترکیبی اسپانیا پرتغال 2017-03-20 15,990,000 تومان
تور ترکیبی سوئیس آلمان 2017-03-23 13,690,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه بلژیک هلند آلمان 2017-03-17 17,200,000 تومان
تور ترکیبی مالزی سنگاپور اندونزی تایلند 2017-03-25 9,900,000 تومان
تور ترکیبی فرانسه اسپانیا ایتالیا 2017-03-19 19,000,000 تومان

تورهای ترکیبی چند شهری

شهر رفت نرخ
تور پاتایا تایلند 2017-06-06 2,780,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-06-06 2,970,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-06-06 2,470,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-24 3,175,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-24 1,935,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-24 2,440,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-05-26 3,070,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-06-17 4,750,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-06-23 5,600,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-25 2,950,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-25 2,600,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-25 2,350,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-06-21 3,120,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-06-21 2,500,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-06-21 2,020,000 تومان
تور دهلی هندوستان 2017-05-16 2,520,000 تومان
تور رم ایتالیا 2017-05-18 10,990,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-06-16 4,990,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-06-17 4,990,000 تومان
تور پاتایا تایلند 2017-05-02 3,290,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-05-02 2,075,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-05-02 2,795,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-15 3,160,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-05-07 3,620,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-06-16 4,750,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-05-18 2,960,000 تومان
تور ژنو سوییس 2017-06-15 9,900,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-12 2,420,000 تومان
تور رباط آفریقای جنوبی 2017-05-10 6,300,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-01 2,260,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-01 2,695,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-05-04 2,130,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-04-23 2,980,000 تومان
تور رم ایتالیا 2017-05-25 8,990,000 تومان
تور بارسلون اسپانیا 2017-05-26 5,690,000 تومان
تور بارسلون اسپانیا 2017-05-05 5,990,000 تومان
تور تفلیس گرجستان 2017-03-19 2,500,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-04-09 2,490,000 تومان
تور پوکت تایلند 2017-04-11 5,850,000 تومان
تور کازابلانکا مراکش 2017-03-26 7,690,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-24 5,680,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-03-26 2,890,000 تومان
تور ژوهانسبورگ آفریقای جنوبی 2017-03-16 16,500,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-19 6,500,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-03-26 2,990,000 تومان
تور دهلی هندوستان 2017-03-24 3,495,000 تومان
تور پاتایا تایلند 2017-03-21 4,795,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-22 5,995,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-23 5,600,000 تومان
تور مسکو روسیه 2017-03-19 3,590,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-17 5,290,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-02-28 1,950,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-02-27 2,200,000 تومان
تور پاتایا تایلند 2017-03-09 2,700,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-09 2,750,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-09 2,000,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-09 3,150,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-09 2,390,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-09 1,850,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-15 3,255,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-02-27 1,995,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-22 5,840,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-22 5,830,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-09 2,155,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-09 3,340,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-02-23 1,950,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-09 3,430,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-09 3,350,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-27 4,265,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-27 4,020,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-03-27 3,835,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-23 4,360,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-23 3,990,000 تومان
تور بانکوک تایلند 2017-03-23 3,745,000 تومان
تور کوالالامپور مالزی 2017-02-16 3,600,000 تومان

تورهای تک شهری

شهر رفت نرخ
تور مالزی کوالالامپور 24 05 2017 1,890,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 24 05 2017 1,870,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 24 05 2017 1,830,000 تومان
تور تایلند بانکوک 07 06 2017 2,795,000 تومان
تور تایلند بانکوک 07 06 2017 2,260,000 تومان
تور تایلند بانکوک 07 06 2017 1,980,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 25 05 2017 16,400,000 تومان
تور ترکیه بدروم 26 05 2017 1,595,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 02 06 2017 1,690,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 26 05 2017 1,250,000 تومان
تور ترکیه استانبول 23 05 2017 990,000 تومان
تور تایلند سامویی 06 06 2017 4,570,000 تومان
تور تایلند سامویی 06 06 2017 3,695,000 تومان
تور تایلند سامویی 06 06 2017 3,275,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 21 05 2017 2,450,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 21 05 2017 2,050,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 21 05 2017 1,775,000 تومان
تور ارمنستان ایروان 27 05 2017 1,000,000 تومان
تور تایلند سامویی 23 05 2017 3,500,000 تومان
تور تایلند پوکت 23 05 2017 2,550,000 تومان
تور تایلند پوکت 23 05 2017 2,270,000 تومان
تور تایلند بانکوک 23 05 2017 2,170,000 تومان
تور سنگاپور سنگاپور 07 06 2017 3,200,000 تومان
تور تایلند بانکوک 22 05 2017 2,100,000 تومان
تور گرجستان تفلیس 06 06 2017 1,190,000 تومان
تور تایلند بانکوک 18 05 2017 1,950,000 تومان
تور تایلند پوکت 04 06 2017 3,270,000 تومان
تور تایلند پوکت 04 06 2017 3,235,000 تومان
تور تایلند پوکت 04 06 2017 3,200,000 تومان
تور تایلند پوکت 04 06 2017 3,040,000 تومان
تور تایلند پوکت 04 06 2017 3,040,000 تومان
تور تایلند پوکت 04 06 2017 3,000,000 تومان
تور آذربایجان باکو 22 05 2017 1,195,000 تومان
تور بلغارستان وارنا 17 06 2017 2,290,000 تومان
تور امارات دبی 26 05 2017 1,390,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 18 05 2017 1,490,000 تومان
تور ترکیه بدروم 20 05 2017 1,350,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 25 05 2017 995,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 19 05 2017 1,290,000 تومان
تور ترکیه استانبول 16 05 2017 890,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 19 05 2017 1,860,000 تومان
تور تایلند سامویی 18 05 2017 3,200,000 تومان
تور تایلند پوکت 18 05 2017 2,470,000 تومان
تور تایلند پاتایا 18 05 2017 1,950,000 تومان
تور تایلند بانکوک 18 05 2017 1,960,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 25 05 2017 1,700,000 تومان
تور امارات دبی 10 06 2017 1,400,000 تومان
تور ترکیه استانبول 05 06 2017 1,200,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 24 05 2017 1,930,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 24 05 2017 1,780,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 24 05 2017 1,550,000 تومان
تور تایلند سامویی 19 05 2017 4,155,000 تومان
تور تایلند سامویی 19 05 2017 3,725,000 تومان
تور تایلند سامویی 19 05 2017 3,320,000 تومان
تور ترکیه مارماریس 12 05 2017 1,490,000 تومان
تور ترکیه بدروم 11 05 2017 1,495,000 تومان
تور ترکیه کوش آداسی 13 05 2017 890,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 12 05 2017 1,245,000 تومان
تور ترکیه آنتالیا 11 05 2017 1,175,000 تومان
تور مالزی کوالالامپور 25 05 2017 1,550,000 تومان
تور اندونزی بالی 25 05 2017 4,450,000 تومان
تور اندونزی بالی 25 05 2017 3,850,000 تومان
تور اندونزی بالی 25 05 2017 3,450,000 تومان
تور تایلند پوکت 12 05 2017 2,645,000 تومان
تور تایلند پوکت 12 05 2017 2,645,000 تومان
تور تایلند پوکت 12 05 2017 2,570,000 تومان
تور تایلند پوکت 12 05 2017 2,500,000 تومان
تور تایلند پوکت 12 05 2017 2,475,000 تومان
تور تایلند پوکت 12 05 2017 2,450,000 تومان
تور تایلند پاتایا 12 05 2017 3,405,000 تومان
تور تایلند پاتایا 12 05 2017 3,160,000 تومان
تور تایلند پاتایا 12 05 2017 3,185,000 تومان
تور تایلند پاتایا 12 05 2017 2,995,000 تومان
تور تایلند پاتایا 12 05 2017 2,980,000 تومان
تور تایلند پاتایا 12 05 2017 2,980,000 تومان

تور دبی

دبی یکی از شهرهای زیبایی است که آژانس مسافرتی سپیدگشت برای آن تورهای ویژه‌ای ارائه می‌دهد. دبی در جنوب ایران و در کشور امارات قرار دارد. برای دریافت اطلاعات درباره‌ی دبی و اطلاع از تورهای آن روی این کادر کلیک کنید.

تور تایلند

تایلند از جذابترین کشورهای شرق آسیا می‌باشد. این کشور به تفریح‌گاه مردم جهان تبدیل شده است. برای دریافت اطلاعات ویژه راجع به آب و هوا و تورهای ویژه‌ای که برای آن ارائه می‌شود می‌توانید از این قسمت بازدید کنید.

تور اروپا

در این قسمت اطلاعات جامعی در رابطه با سفر به کشورهای اروپایی شنگن و کشورهای اروپایی غیر شنگن وجود دارد. همچنین سایر اطلاعات تکمیلی مورد نیاز شما مانند آب و هوای کشورهای اروپایی نیز در دسترس شما عزیزان قراردارد.

تور ترکیه

جمهوری ترکیه یکی از کشورهای دیدنی همسایه ایران می‌باشد. این کشور در منطقه‌ی اوراسیا واقع شده است. پایتخت آن آنکارا و از مهمترین شهرهای آن استانبول را می‌توان نام برد. برای دریافت اطلاعات تکمیلی سفر به ترکیه اینجا کلیک کنید.

تور ارمنستان

جمهوری ارمنستان از مهمترین کشورهای آسیا و یکی از همسایه‌های ایران می‌باشد. این کشور دیدنی‌های زیادی دارد. آژانس مسافرتی سپیدگشت هر ساله برای این کشور تورهای ویژه‌ای را ارائه می‌دهد که می‌توانید در اینجا مشاهده کنید.

تور مالزی

مالزی یکی از کشورهای پر بازدید جهان می‌باشد. پایتخت آن یعنی شهر کوالالامپور ششمین شهر توریست پسند جهان است. برای دریافت اطلاعات راجع به تورهای مالزی و چگونگی سفر به آن می‌توانید از این سایت بازدید کنید.

هتل‌های دبی
هتل‌های تایلند
هتل‌های اروپا
هتل‌های ترکیه
هتل‌های مالزی

بابت تورها به شما تلفن بزنیم؟

نام خانوادگی: * فقط نام خانوادگی به فارسي کافی است
موبایل: *
جنسیت: آقا خانم حقوقی
کد امنیتی: * لطفاً کدامنیتی زیر را وارد کنید

قیمت تور خارجی

آسیا آسیا گروه کشورهای آسیایی
اروپا اروپا گروه کشورهای اروپایی
آفریقا آفریقا گروه کشورهای آفریقایی